Vi håber, at du under de forskellige faneblade finder den information, du søger. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os. Navne og mailadresser finder du under "Kontakt".

Censorkursus
Se vedlagte notat vedr. online censorkursus.

Aktindsigt i censornoter
Se vedlagte notat vedr. aktindsigt i bedømmeres noter.

Afholdelse af online prøver

På grund af Covid-19 afholdes alle prøver på DMJX i øjeblikket online. Se vedlagte notat med vejledning.