På siden her finder du link til de eksamensregler, der gælder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Alle links fører til højskolens database, hvor centrale dokumenter er samlet.

 

Information til censor og eksaminator om mundtlig eksamen

Sådan siger reglerne om voteringen

Fortrolighedsblanket mellem studerende og virksomhed - skal respekteres af underviser og censor

Gensidig censur - den såkaldte toårs regel

Karakterskalaen - link til den officielle side om skalaen

Klage- og ankeregler