Velkommen til DMJX's censorsite

Vi håber, at du under de forskellige faneblade finder den information, du søger. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os. Navne og mailadresser finder du under "Kontakt".

Censorkursus
Se vedlagte notat vedr. online censorkursus.

Aktindsigt i censornoter
Se vedlagte notat vedr. aktindsigt i bedømmeres noter.