Regler for honorar, rejser og ophold

Godtgørelse af omkostninger ved rejser og andre udlæg, fx hotel

Der findes to skemaer, du kan bruge i forbindelse med rejser og ophold:
   •    Skema for godtgørelse af omkostninger ved rejser og andre udlæg, fx hotel
   •    Skema for kørsel i egen bil

Skemaerne ligger samlet i filen Skema for godtgørelse af Tjenesterejser herunder. Det er excelark, som skal udfyldes elektronisk og derefter returneres til den studiekoordinator, der administrerer eksamen.

Udfyld felterne med navn, adresse, e-mail, cpr. nr. og oplysninger om den bankkonto, både registrerings- og kontonummer, pengene skal sættes ind på. Rejsemål og formål: Her skriver du, hvilken uddannelse og eksamen, du har været censor på.
Felterne med udrejse- og hjemkomstdato samt klokkeslæt skal også udfyldes.

Du må gerne tage en taxa til og fra banegård/busterminal, når afrejse/ankomst finder sted enten i de tidlige morgentimer eller sent på aftenen. Du skal i så fald skrive, hvorfor du kører taxa.

Husk at vedlægge bilag. Udlæg kan kun refunderes i det omfang, de kan dokumenteres med bilag.

Overnatning
Har du udgifter til hotelophold, får du disse refunderet mod dokumentation. Du kan ikke frit vælge hotel, da vi følger statens regler, og det betyder, at din overnatning skal holde sig under 1.100 kroner pr. nat. Som udgangspunkt bør du vælge et hotel på SKI-aftalen. Nedenfor finder du tre filer med oversigt over hoteller på aftalen.  Husk at vedlægge bilag.

Kørsel i egen bil
Du skal fortrinsvis bruge offentlige transportmidler, men det er tilladt at bruge egen bil, når særlige forhold taler for det, især når det er mest økonomisk. Hvis du benytter egen bil, skal du skrive hvorfor. Du skal også skrive dato, hvor du har kørt fra og til samt antal kilometer.

Det er normalt uden for statens regler at flyve, så flybillet og kørsel i egen bil mellem bopæl og lufthavn kan kun godkendes i særlige tilfælde og skal altid begrundes. Kørsel i egen bil mellem bopæl og lufthavn kan kun godkendes i særlige tilfælde og skal altid begrundes.

Honorar
Højskolen følger statens takster for aflønning af censorer (vedhæfter herunder). Den er altid udregnet som en given timeløn (+ feriepenge), og så har vi beregnet det gennemsnitlige timeforbrug for hver eksamen. Det kan du se i den vedhæftede fil Censornormering. Nogle opgaver kan tage længere tid, andre mindre, men gennemsnitligt skal det passe. Skemaet kan også læses som det antal timer, vi har besluttet, at man max. må bruge på den pågældende eksamen - som gennemsnit.

BEMÆRK vedr. udbetaling af honorar samt kørselsgodtgørelse:

Honoraret kan kun udbetales som A eller B – indkomst

•       Der kan ikke udbetales honorar til CVR-nummer                

 A – indkomst – afkrydses på lønanvisningsblanketten

  • Honorar (sats X antal timer)
  • Skattefri kørselsgodtgørelse er en mulighed
   • Skema ”Kørsel i egen bil” udfyldes og sendes til rejsud@dmjx.dk 

B – indkomst – afkrydses på lønanvisningsblanketten

  • Honorar (sats X antal timer)
  • Skattefri kørselsgodtgørelse er ikke en mulighed – jf. Skat.
   • En B-indkomst modtager har mulighed for højt kørselsfradrag via egen angivelse til SKAT, derfor ingen kørselsgodtgørelse  

Såfremt der skal udbetales kørselsgodtgørelse, skal honoraret derfor udbetales som A - indkomst