Kontakt til DMJX og censorformænd

Hvis du skifter job/adresse/mail

skal du opdatere din profil på Censor-it. Det er dér, højskolen henter alle oplysninger, når vi skal i kontakt med dig.

Kontakt til censorformændene

Formand:
Niels Krause-Kjær
Mail: nkk@dr.dk 
 
Næstformænd:
Ulla Krag Jespersen
Mail: ullakrag@gmail.com

Ture Wibrand
Mail: turewib@gmail.com

 

Kontakt til højskolen

Har du spørgsmål til højskolen, skal du kontakte Cathrina Ferreira, som er studieadministrationens kontaktperson til Censor-it:

Cathrina Ferreira
Mail: caf@dmjx.dk
61 20 91 82

eller Charlotte Ramløv, som er kontaktperson mellem censorkorpset og højskolen:

Kvalitetskonsulent Charlotte Ramløv
Mail: cr@dmjx.dk
61 20 91 98