Love og bekendtgørelser

Linket herunder fører dig til side med link til alle centrale love og bekendtgørelser for højskolens uddannelser. Hvis du savner en lov/bekendtgørelse, så skriv til kvalitetskonsulent Charlotte Ramløv cr@dmjx.dk

Love og bekendtgørelser

Ny eksamensbekendtgørelse 

BEK nr. 2027 af 07/11/2021 som træder i kraft 1. september 2022